EPosta Listesi

E-posta adresinizi aşağıdaki forma ekleyin, güncel haber, duyuru ve etkinlikleri e-posta ile gönderelim.

Adı soyadı :
E-posta :
Eylem : Ekle Çıkar
 

  DENİZLİ'de HAVA 
  DENIZLI

 
 

 
AMACIMIZ

Derneğimizin Amacı ; yetim ya da öksüz çocuklarımıza veya herhangi bir geliri olmayıp ihtiyacı olan ilköğretim, lise ve üniversite dahil olmak üzere eğitim gören öğrencilerimize burs desteği sağlamak,

 

Derneğimizin Kuralları;

 1. Ersağ Yardımlaşma Derneği bir başkan, bir başkan yardımcısı, muhasip ve kurucu üyelerden oluşmaktadır. Ersağ Yardımlaşma Derneği Başkanı Mevlüde EBİNÇLİ, Başkan Yardımcısı Deren ÇULLU, Muhasip Gizem TOSUN, Muhasip Yardımcısı Güliz BOZOKALFA, Kurucu Üyeleri Kemal KARATAŞ, Şerife BALKIZ, Tijen TOSUN ve Hüseyin BULUT’tur.

 2. Ersağ Yardımlaşma Derneğine herkes üye olabileceği gibi istediği şekilde maddi yardımda bulunabilir. Maddi yardımda bulunacak kişiler makbuz karşılığı yardımlarını yapacak olup direk derneğin hesabına ya da elden derneğin muhasibine teslim edecektir.

 3. Derneğimizin amacı, her ay minimum 20 öğrenciye eğitim desteği sağlamak ve bu öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmaktır.

 4. Derneğimizden faydalanmak isteyen kişilerin öksüz ya da yetim çocuklar olmaları veya anne-baba sağ ancak gelirleri olmayan çocuklar (hiçbir gelirinin olmadığını il ya da ilçe mülki amirliğinden aldıkları gelir beyanına göre) olmaları gerekmektedir.

 5. Derneğimizden eğitim desteğinin verilebilmesi için mutlaka gelir beyanı istenilecek, yukarıda belirtilen kurucu üyeler tarafından araştırılacak her ay kurucu üyelerin başkan ve başkan yardımcıları ile beraber yapacakları toplantıda eğitim desteği verilecek, ihtiyaç sahibi çocukların eğitim desteği kararı verilecektir.

 6. Eğitim desteği hak eden ihtiyaç sahibi, eğitim desteğini bir yıl (eğitim süresi boyunca) alacaktır. Bir yıl sürenin sonunda kurucu üyeler tarafından tekrar hak edip etmeyeceği karara bağlanacaktır.

 7. Eğitim desteği, ilköğretim 1-8. sınıf öğrencilerine 150 ₺, 8-12. sınıf öğrencilerine 200 ₺, önlisans ve üniversite öğrencilerine ise 250 ₺ dir.

 8. İhtiyaç sahibi öğrenciler, açacakları bir hesap doğrultusunda eğitim destek ücreti hesap numaralarına gönderilecektir.

 9. İhtiyaç sahibi öğrenciler yetim ya da öksüz olduğunu ilgili merciden alacakları belge ile belgelemek zorunladırlar.

 10. Derneğimiz 25.10.2013 tarihinden itibaren eğitim desteğine başlamıştır.

 11. Tüm bilgi ve belgeleri alabilmek için info@ersagyardimlasmadernegi.org adresinden veya İletişim Formu'ndan temin edilecek olup hiçbir şekilde telefon ya da faxla iletişime geçilmeyecektir.